Yayınları

Çeşitli Dergilerde Yayınlamış Makaleler

 • Gürler, C., Çağlar, M.,  & Önay, O., (2020). Clustering Countries by K-Means Method According to Causes of Death.  Alphanumeric Journal , vol.8, no.1, 111-129.
 • Önay O., Yıldırım B. F., “Evaluation of NUTS Level 2 Regions of Turkey by TOPSIS, MOORA and VIKOR”, International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 6, No. 1, pp. 212-221, Jan 2016.
 • Önay O., “Multi-Criteria Assessment of Better Life via TOPSIS and MOORA Methods”, International Journal of Business and Social Science, Vol. 7, No. 1, pp. 225-234, Jan 2016.
 • Önay O., “A Mathematical Approach to Neuromarketing: A Weapon –Target Assignment Model”, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 6, No. 1, pp. 163-174, Jan 2016.
 • Önay O., “Enflasyon, İthalat ve İhracat Açısından Türkiye ve Diğer OECD Ülkelerinin Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile Karşılaştırılması”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol.44, No:2, pp.77-93, 2015.
 • Kuzu S., Önay O., Şen U., Tunçer M., Yildirim B.F., Keskintürk T., “Gezgin Satıcı Problemlerinin Metasezgiseller Ile Çözümü”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol.43, No:1, pp.1-27, 2014.
 • Yildirim B.F., Önay O., “Bulut Teknolojisi Firmalarının Bulanık Ahp-Moora Yöntemi Kullanılarak Sıralanması”, İ. Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, vol.24, pp.59-81, 2013.
 • Önay O., Çetin E., “Turistik Yerlerin Popülaritesinin Belirlenmesi: İstanbul Örneği”, İ. Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, vol.23/72, pp.90-109, 2012.

Kitaplarda Bölümler

 • Önay, O., (2021). Clustering by K-Means Method and K-Medoids Method: An Application With Statistical Regions of Turkey.   Handbook of Research on Engineering, Business, and Healthcare Applications of Data Science and Analytics (pp.453-484), Hershey Pa, USA: IGI Global.
 • ÖNAY, O., (2017). An Evaluation of Turkey’s NUTS Level 1 Regions According to Banking Sector With MULTIMOORA Method.   Applying Predictive Analytics Within the Service Sector (pp.13-33), Hershey Pa, USA: IGI Global.
 • Önay O., “Moora”, Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, Yıldırım F.B., Önder E., Ed., Dora Yayınevi, Bursa, ss.245-257-, 2014

 

Hakemli Kongre/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 • ÖNAY, O., (2019). Türkiye’nin İllerinin Motorlu Kara Taşıtları Sayılarına Göre K-Medoids Yöntemi ile Kümelenmesi . V. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress (pp.13). İstanbul, Turkey
 • ÖNAY, O., (2019).  Otuz Avrupa Ülkesi ve Türkiye’de Tütün Ürünleri Kullanımının Multimoora Yöntemi ile Değerlendirilmesi . 39. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM-2019) Ulusal Kongresi (pp.75). Ankara, Turkey
 • Gürler, C., Çağlar, M.,  & ÖNAY, O., (2019).  Ülkelerin Ölüm Nedenlerinin Kümeleme Analizi ile İncelenmesi . 39. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM-2019) Ulusal Kongresi (pp.54). Ankara, Turkey
 • Önay O., Yıldırım B.F., “Türkiye’nin İstatistiki Alt Bölgelerinin Dış Ticaret Verilerine Göre TOPSIS ve VIKOR Yöntemleri ile Değerlendirilmesi”, I.Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi,Kars,  1-3-Ekim 2015
 • Atalay M., Yorulmaz H., Önay O., Çinicioğlu E.N., “Trafik Kazaları Analizi İçin Bayes Ağları Modeli”, 31. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi (YAEM 2011), SAKARYA, TÜRKİYE, 05-07 Temmuz 2011, cilt.31, no.31