Yayınları

Çeşitli Dergilerde Yayınlamış Makaleler

  • Önay O., Yıldırım B. F., “Evaluation of NUTS Level 2 Regions of Turkey by TOPSIS, MOORA and VIKOR”, International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 6, No. 1, pp. 212-221, Jan 2016.
  • Önay O., “Multi-Criteria Assessment of Better Life via TOPSIS and MOORA Methods”, International Journal of Business and Social Science, Vol. 7, No. 1, pp. 225-234, Jan 2016.
  • Önay O., “A Mathematical Approach to Neuromarketing: A Weapon –Target Assignment Model”, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 6, No. 1, pp. 163-174, Jan 2016.
  • Önay O., “Enflasyon, İthalat ve İhracat Açısından Türkiye ve Diğer OECD Ülkelerinin Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile Karşılaştırılması”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol.44, No:2, pp.77-93, 2015.
  • Kuzu S., Önay O., Şen U., Tunçer M., Yildirim B.F., Keskintürk T., “Gezgin Satıcı Problemlerinin Metasezgiseller Ile Çözümü”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol.43, No:1, pp.1-27, 2014.
  • Yildirim B.F., Önay O., “Bulut Teknolojisi Firmalarının Bulanık Ahp-Moora Yöntemi Kullanılarak Sıralanması”, İ. Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, vol.24, pp.59-81, 2013.
  • Önay O., Çetin E., “Turistik Yerlerin Popülaritesinin Belirlenmesi: İstanbul Örneği”, İ. Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, vol.23/72, pp.90-109, 2012.

Kitaplarda Bölümler

  • Önay O., “Moora”, Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, Yıldırım F.B., Önder E., Ed., Dora Yayınevi, Bursa, ss.245-257-, 2014

Hakemli Kongre/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

  • Atalay M., Yorulmaz H., Önay O., Çinicioğlu E.N., “Trafik Kazaları Analizi İçin Bayes Ağları Modeli”, 31. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi (YAEM 2011), SAKARYA, TÜRKİYE, 05-07 Temmuz 2011, cilt.31, no.31
  • Önay O., Yıldırım B.F., “Türkiye’nin İstatistiki Alt Bölgelerinin Dış Ticaret Verilerine Göre TOPSIS ve VIKOR Yöntemleri ile Değerlendirilmesi”, I.Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi,Kars,  1-3-Ekim 2015