Çalışma Alanları

  • Yöneylem Araştırması
  • Optimizasyon
  • Sayısal Karar Verme Yöntemleri
  • Çok Kriterli Karar Verme  Yöntemleri
  • Doğrusal Programlama
  • Doğrusal Olmayan Programlama
  • Uygulamalı Matematik
  • İşletme Matematiği
  • İstatistik

Alanlarında çalışmalar yapmaktadır.